Blog

All Posts in Category: Blog

Zelfgestuurde Ontwikkeling en het VN verdrag van de rechten van het kind: Leren als ‘Plicht’

Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, verankert het recht van kinderen op onderwijs dat kindvriendelijk is, ze zeggenschap geeft en dat mogelijk maakt dat kinderen alle mensenrechten genieten. Toch maakt het verdrag onderwijs ook ‘verplicht’. Is dit niet tegenstrijdig?

Origineel van Je’anna L. Clements gepost op 15 oktober 2017 op de website van de Alliance for Self-Directed Education. Je’anne is een kinderrechten veteraan en een ‘unschooling’ moeder. Ze is auteur van het e-book, Help! My Kids Hate School, en het e-book dat binnenkort uitkomt, The Child’s Right to Education’. Ze is oprichter en vrijwilliger op van ‘Riverstone Village’, de eerste Sudburyschool in Zuid-Afrika. Help haar door haar op Patreon te ondersteunen. 

Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind begint de beschrijving van het recht op onderwijs van het kind met de volgende woorden:

“(1) De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe:

a. primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen;” (artikel 28, verdrag van de Verenigden Naties inzake de rechten van het kind, VN algemene vergadering, 1989).

Het is gemakkelijk om je voor te stellen hoe deze formulering tot stand is gekomen. Dit is een combinatie van drie zeer verschillende agenda’s.

Read More

De hel van de leerplicht: “Onderwijs van onderen”

Recent is het boek ‘Onderwijs van Onderen[1]’ uitgekomen van een 5 vwo klas van het Berlage Lyceum in Amsterdam. Ze ervaren veel van hun onderwijs als zinloos, betekenisloos en zonde van de tijd. In mijn ogen een duidelijk signaal dat er iets mis is met ons onderwijssysteem. Een signaal van jonge mensen naar wiens stem er binnen het onderwijs nooit wordt geluisterd. Het krachtige van dit boek vind ik is dat dit niet gaat over een ‘probleem’ school of ‘probleem’ leerlingen. Het Berlage Lyceum staat bekend als een succesvolle school en de leerlingen die het geschreven hebben doen dit jaar eindexamen. ‘Onderwijs van Onderen’ biedt een kans om wèl naar de leerlingen te luisteren.

Read More

5 mei en de vrijheid van kinderen

Op 5 mei vieren we de vrijheid die zo hard is bevochten in de Tweede Wereldoorlog. De meeste mensen vinden vrijheid belangrijk en weten ook waarom ze dit belangrijk vinden. Vrijheid is nu eenmaal een groot goed. Vrijheid is een voorwaarde om volwaardig mens te kunnen zijn. Vrije mensen kunnen zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten en kunnen zelf keuzes maken. De rechtsstaat is er om de vrijheid te beschermen, vooral tegen de overheid.

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog wilden veel landen op internationaal niveau verdragen sluiten om herhaling onmogelijk te maken. Dit heeft geleid tot oprichting van de Verenigde Naties en in 1948 tot het Verdrag van de Universele Rechten van de Mens en een aantal nadere verdragen[1]. In 1992 is het verdrag van de Rechten van het Kind erbij gekomen[2].

Read More

Bijwerkingen van het onderwijs

Studies naar nieuwe medicijnen laten niet alleen de werking, maar ook de bijwerkingen van deze medicijnen zien. Een medicijn dat voor veel mensen goed werkt tegen hartkwalen, maar frequent leidt tot hartstilstand, is nu eenmaal lastig te verkopen. Onderzoek naar bijwerkingen is daarom integraal onderdeel van het medicijnonderzoek. Er gaan steeds meer stemmen op onderwijsonderzoek te stoelen op medisch onderzoek; met blinde testen en referentiegroepen. Voor de kwaliteit van het onderzoek lijkt een goede ontwikkeling. Maar wat nog veel belangrijker lijkt, is onderzoek naar bijwerkingen. Zo kan de ontwikkeling van een medicijn dat een zeer positieve werking laten zien in tests, uiteindelijk worden stop gezet vanwege bijwerkingen.

Read More