Dit is de kop van een artikel van Ianthe Sahadat in de Volkskrant van 25 januari 2017[1]. De socioloog Beau Oldenburg vindt dit zorgwekkend. Wat ik zelf nog zorgwekkender vind is dat er überhaupt nog steeds wordt gepest op scholen. Dat pesten op scholen zeer ernstig is en gestopt moet worden, daar is iedereen het wel over eens. Over de manier waarop wordt zeer verschillend gedacht. Scholen zijn nu bij wet verplicht om pesten aan te pakken, maar dit heeft kennelijk geen effect. Hoe kan dat?

Volgens het artikel in de Volkskrant herkennen leerkrachten pesten slecht. Leerkrachten hebben binnen het onderwijssysteem de eerste verantwoordelijkheid om pesten te voorkomen. Als zij pesten niet herkennen, wordt het natuurlijk erg lastig voor hen om iets tegen het pesten te doen. Dit ligt niet alleen bij de leerkrachten zelf want op de Pabo’s wordt nauwelijks aandacht besteed aan sociale veiligheid, groepsdynamiek of pesten. Leerkrachten worden dus helemaal niet opgeleid om iets tegen pesten te kunnen doen. Dit is net zoiets als een vliegtuigbouw ingenieur die de wetten van de aerodynamica niet kent, een brandweerman die niet weet hoe brand te bestrijden, of een minister van Justitie die niet weet wat integriteit is.

Daarnaast is de bestrijding van pesten vooral formeel. De Kinderombudsman zegt in de Trouw van 19 september 2016: ‘Pesten is nog steeds een groot probleem’ ‘Formeel is alles goed geregeld maar wanneer ik met kinderen praat hoor ik dat er nog steeds veel wordt getreiterd’. De bestrijding van pesten gebeurt dus vooral op papier, terwijl in de praktijk het pesten gewoon doorgaat.

Ook de wetenschap lijkt niet erg te helpen. Volgens het Trimbos Instituut is er vrijwel geen onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de anti-pestprogramma’s[2]. Veel onderzoek valt in de categorie ‘Wij van WC eend’.

De overheid blijft ook de andere kant op kijken. Minister Bussemaker was in het programma van Pauw heel stellig dat er geen belastinggeld gebruikt mag worden om geweld bij de studentenvereniging Vindicat te legitimeren . Echter ze heeft nooit iets gezegd over al het belastinggeld dat via de onderwijssubsidies pesten (= geweld) op scholen legitimeert. Dat is vreemd. Vindicat krijgt waarschijnlijk maar enkele duizenden euro’s, terwijl er miljarden euro’s naar het onderwijs gaan.

Op scholen wordt volgens de Kinderombudsman circa 10% van alle kinderen gepest[3]. De overheid is eindverantwoordelijke voor het leerplichtonderwijs. Zij subsidieert en controleert het hele onderwijs en dwingt daarnaast alle kinderen naar school te gaan. Door deze dwang kunnen kinderen geen kant op. Kinderen die gepest worden zijn machteloos en kunnen zich niet verweren. Ook is de overheid verantwoordelijk voor de Pabo-opleidingen en subsidieert zij veel wetenschappers. Wordt het niet eens tijd dat de Pabo’s wat gaan doen aan hun opleidingen, dat pesten goed onderzocht wordt en dat kinderen de mogelijkheid krijgen zichzelf te verweren tegen het pesten: een grote schending van hun mensenrechten.

[1] http://www.volkskrant.nl/wetenschap/socioloog-leraren-herkennen-pesten-slecht-ook-na-training-en-dat-is-zorgwekkend~a4452825/

[2] Scholen doen nog te weinig tegen pesten, 19-9-2016, Trouw

[3] https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderrechtenmonitor-2013/?id=232

Please follow and like us: